תובע

מי שמבקש משהו או מתלונן על משהו לשופט.
האדם, או הארגון, שמבקש עזרה מבית המשפט כדי לקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו.

מי שמבקש משהו או מתלונן על משהו לשופט.
האדם, או הארגון, שמבקש עזרה מבית המשפט כדי לקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו.