זכויות אדם

יש דברים שמגיעים לכל אדם בגלל שהוא בן אדם.
אנחנו קוראים לדברים האלה זכויות אדם.
מדינה צריכה לדאוג לזכויות אדם, בלי קשר לחוקים שהיא קובעת.

יש דברים שמגיעים לכל אדם בגלל שהוא בן אדם.
אנחנו קוראים לדברים האלה זכויות אדם.
מדינה צריכה לדאוג לזכויות אדם, בלי קשר לחוקים שהיא קובעת.

דוגמא:

לדוגמה, לכל אדם יש זכות להיות חופשי –
למדינה אסור להכניס אדם לבית הכלא בלי סיבה
אסור לאף אדם ואסור למדינה לפגוע בזכויות האלה.