אזרח

אזרח הוא אדם שנולד במדינה או גר בה באופן קבוע.
לאזרח יש זכויות וחובות במדינה.

אזרח הוא אדם שנולד במדינה או גר בה באופן קבוע.
לאזרח יש זכויות וחובות במדינה.

דוגמא:

לכל אזרח יש זכות להצביע בבחירות.
לכל אזרח יש חובה לשלם מיסים.