אירוע ה-30

אירוע (טקס, מפגש) זיכרון בבית הקברות שעושים לכבוד האדם שמת.
אחרי 30 ימים של אבל מהיום שהיתה הלוויה וקברו את האדם שמת, עושים את אירוע ה-30.
באירוע ה-30 רואים את המצבה על הקבר של האדם שמת.

אירוע (טקס, מפגש) זיכרון בבית הקברות שעושים לכבוד האדם שמת.
אחרי 30 ימים של אבל מהיום שהיתה הלוויה וקברו את האדם שמת, עושים את אירוע ה-30.
באירוע ה-30 רואים את המצבה על הקבר של האדם שמת.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית