אישור מחלה

מכתב מהרופא שאתה יכול להישאר בבית בגלל מחלה.

מכתב מהרופא שאתה יכול להישאר בבית בגלל מחלה.