בגד בלוי

בגד ישן, משומש במצב לא טוב.

בגד ישן, משומש במצב לא טוב.

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

קרן שלם, רותי אלון טרבס, משרד הרווחה והביטחון החברתי

מתוך לומדת תראו אותי>>

פישוט לשוני : ד"ר סיגל עוזיאל קרל


בגד דהוי

בגד שהצבע שלו כבר ירד, או מלוכלך בכתמים שלא יורדים.

בגד שהצבע שלו כבר ירד, או מלוכלך בכתמים שלא יורדים.

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

קרן שלם, רותי אלון טרבס, משרד הרווחה והביטחון החברתי

מתוך לומדת תראו אותי>>

פישוט לשוני : ד"ר סיגל עוזיאל קרל


בגד חשוף

בגד שמגלה חלק גדול מהגוף

בגד שמגלה חלק גדול מהגוף

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

קרן שלם, רותי אלון טרבס, משרד הרווחה והביטחון החברתי

מתוך לומדת תראו אותי>>

פישוט לשוני : ד"ר סיגל עוזיאל קרל