מרחב בטוח

מקום שבו אנחנו בטוחים מסכנה.
יש כל מיני סוגים של מרחבים בטוחים.
למשל, שטח פתוח, ממ"ד, חדר מדרגות, קיר פנימי.
בכל מקום יש מרחב בטוח אחר.

מקום שבו אנחנו בטוחים מסכנה.
יש כל מיני סוגים של מרחבים בטוחים.
למשל, שטח פתוח, ממ"ד, חדר מדרגות, קיר פנימי.
בכל מקום יש מרחב בטוח אחר.


חדר בטוח

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.