דמי ביטוח לאומי

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.ביטוח חיים

הסכם בין אדם לחברת ביטוח.

ההסכם מבטיח שקרובי משפחה של אדם יקבלו כסף מחברת הביטוח אחרי שהאדם ימות.

הכסף שיקבלו מחברת הביטוח יעזור להם להתקיים.

הסכם בין אדם לחברת ביטוח.

ההסכם מבטיח שקרובי משפחה של אדם יקבלו כסף מחברת הביטוח אחרי שהאדם ימות.

הכסף שיקבלו מחברת הביטוח יעזור להם להתקיים.


ביטוח רפואי

הסכם בין אדם לקופת חולים או לחברת ביטוח. ההסכם מבטיח שקופת חולים או חברת הביטוח ישלמו עבור הטיפול הרפואי באדם
במקרה של מחלה או פגיעה.

הסכם בין אדם לקופת חולים או לחברת ביטוח. ההסכם מבטיח שקופת חולים או חברת הביטוח ישלמו עבור הטיפול הרפואי באדם
במקרה של מחלה או פגיעה.


המוסד לביטוח לאומי

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.דילוג לתוכן