בית/בית קרקע

מקום עם קירות ותקרה.
בדרך כלל בבית יש רק קומה אחת או שתיים.

מקום עם קירות ותקרה.
בדרך כלל בבית יש רק קומה אחת או שתיים.