בניין קומות

בניין גבוה. בבניין קומות יש כמה קומות.

בניין גבוה. בבניין קומות יש כמה קומות.