גלאי עשן עצמאי

גלאי עשן עצמאי הוא מכשיר עם סוללה.

גלאי עשן מצפצף כשיש עשן בסביבה.

גלאי עשן עוזר לנו לדעת שיש שריפה.

גלאי עשן עוזר לנו לדעת שצריך להימלט (לברוח) משריפה.

גלאי עשן עצמאי הוא מכשיר עם סוללה.

גלאי עשן מצפצף כשיש עשן בסביבה.

גלאי עשן עוזר לנו לדעת שיש שריפה.

גלאי עשן עוזר לנו לדעת שצריך להימלט (לברוח) משריפה.