דוח/דו"ח (דין וחשבון)

מסמך שבו מתארים מה המצב בנושא מסוים.

מסמך שבו מתארים מה המצב בנושא מסוים.

דוגמא:

דו"ח על מצב העוני מתאר כמה אנשים עניים יש בישראל.