דמי ביטוח לאומי

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.דמי נסיעה

כסף שעובד מקבל במשכורת בכל חודש. זה כסף עבור נסיעה מהמקום שבו אני גר לעבודה, ונסיעה מהעבודה למקום שבו אני גר.

כסף שעובד מקבל במשכורת בכל חודש. זה כסף עבור נסיעה מהמקום שבו אני גר לעבודה, ונסיעה מהעבודה למקום שבו אני גר.דמי הבראה

כסף נוסף שעובד מקבל במשכורת פעם בשנה. לעובד מותר לעשות בכסף הזה כל מיני דברים.

כסף נוסף שעובד מקבל במשכורת פעם בשנה. לעובד מותר לעשות בכסף הזה כל מיני דברים.