ארגון האומות המאוחדות

ארגון בו חברות רוב המדינות בעולם.

נקרא גם בראשי תיבות – או"ם

ארגון בו חברות רוב המדינות בעולם.

נקרא גם בראשי תיבות – או"ם