הארכת מעצר

לפעמים השוטרים חושבים שהאדם שהם עצרו עלול לעשות עוד עבירה.
לכן, השוטרים לא רוצים לשחרר את האדם שהם עצרו.
אם השוטרים רוצים שהחשוד לא ילך הביתה, אלא יישאר במעצר עוד זמן, השוטרים צריכים לבקש אישור מהשופט.
השופט מחליט אם לשחרר את הנאשם או להשאיר אותו במעצר.

לפעמים השוטרים חושבים שהאדם שהם עצרו עלול לעשות עוד עבירה.
לכן, השוטרים לא רוצים לשחרר את האדם שהם עצרו.
אם השוטרים רוצים שהחשוד לא ילך הביתה, אלא יישאר במעצר עוד זמן, השוטרים צריכים לבקש אישור מהשופט.
השופט מחליט אם לשחרר את הנאשם או להשאיר אותו במעצר.