לוויה

טקס (אירוע, מפגש) כדי להיפרד מאדם שמת.
בלוויה שמים את הגוף של האדם שמת בקבר.
ללוויה מגיעים אנשים שמכירים את האדם שמת.
ללוויה מגיעים אנשים שמכירים את המשפחה של האדם שמת.
בלוויה אנחנו נותנים כבוד לאדם שמת.
בלוויה אנחנו נותנים כבוד למשפחה של האדם שמת.
בדרך כלל, הגוף של האדם שמת מכוסה בשמיכה או בדגל.
לפעמים, הגוף של האדם שמת הוא בתוך ארון (ארגז).
בלוויה אומרים מילים של פרידה מהאדם שמת או תפילות. לדוגמה: התפילה 'קדיש'.
לוויה זה טקס עצוב.
בלוויה יש אנשים שבוכים.
הלוויה מתקיימת בבית הקברות.

טקס (אירוע, מפגש) כדי להיפרד מאדם שמת.
בלוויה שמים את הגוף של האדם שמת בקבר.
ללוויה מגיעים אנשים שמכירים את האדם שמת.
ללוויה מגיעים אנשים שמכירים את המשפחה של האדם שמת.
בלוויה אנחנו נותנים כבוד לאדם שמת.
בלוויה אנחנו נותנים כבוד למשפחה של האדם שמת.
בדרך כלל, הגוף של האדם שמת מכוסה בשמיכה או בדגל.
לפעמים, הגוף של האדם שמת הוא בתוך ארון (ארגז).
בלוויה אומרים מילים של פרידה מהאדם שמת או תפילות. לדוגמה: התפילה 'קדיש'.
לוויה זה טקס עצוב.
בלוויה יש אנשים שבוכים.
הלוויה מתקיימת בבית הקברות.

נושאים: הבשורה המרה

קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית