התעללות

לעשות נזק בגוף או בנפש של מישהו.

לעשות נזק בגוף או בנפש של מישהו.

דוגמא:

לא לתת לאדם עם מוגבלות לאכול או לשתות.


נגישות

נגישות זה לתת לאדם עם מוגבלות את התנאים שהוא צריך כדי לעשות דברים כמו כל אדם אחר.
כלומר, צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להגיע לכל מקום כמו אנשים אחרים.
צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יקבלו שירותים כמו אנשים אחרים.
צריך לתת לאנשים עם מוגבלות את ההתאמות שהם צריכים כדי שהם יוכלו לעשות דברים.
התאמות אלה דברים שעוזרים לאדם להשתלב (להשתתף בדברים) בסביבה בצורה טובה.

נגישות זה לתת לאדם עם מוגבלות את התנאים שהוא צריך כדי לעשות דברים כמו כל אדם אחר.
כלומר, צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להגיע לכל מקום כמו אנשים אחרים.
צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יקבלו שירותים כמו אנשים אחרים.
צריך לתת לאנשים עם מוגבלות את ההתאמות שהם צריכים כדי שהם יוכלו לעשות דברים.
התאמות אלה דברים שעוזרים לאדם להשתלב (להשתתף בדברים) בסביבה בצורה טובה.

דוגמא:

רמפות, כתוביות לסרטים, שימוש בשפה פשוטה.