משרד ממשלתי שדואג לזכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל.