חוזה עבודה / הסכם עבודה

העובד והמעביד חותמים על הסכם עבודה.
הסכם העבודה הוא דף עם רשימה של תנאי העבודה –
מה העובד צריך לעשות ומה הוא מקבל עבור העבודה.

העובד והמעביד חותמים על הסכם עבודה.
הסכם העבודה הוא דף עם רשימה של תנאי העבודה –
מה העובד צריך לעשות ומה הוא מקבל עבור העבודה.