העדפה מתקנת

לקדם בכוונה קבוצה של אנשים שקודם סבלה מהפליה.
לתת תנאים טובים יותר לאנשים שקודם סבלו מהפליה.

לקדם בכוונה קבוצה של אנשים שקודם סבלה מהפליה.
לתת תנאים טובים יותר לאנשים שקודם סבלו מהפליה.

דוגמא:

לדוגמה, להעדיף אנשים עם מוגבלות בקבלה למקום עבודה.
לקבל אנשים עם מוגבלות למקום עבודה שקודם לא קיבל
אותם.