התפטרות

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.