זכות לפרטיות

זכות לעשות דברים בלי שאנשים אחרים יתערבו.
זכות לעשות דברים בלי לספר לאנשים אחרים.
זכות לשמור על מידע פרטי לעצמי, כך שאנשים אחרים לא
יידעו עלי הכל.

זכות לעשות דברים בלי שאנשים אחרים יתערבו.
זכות לעשות דברים בלי לספר לאנשים אחרים.
זכות לשמור על מידע פרטי לעצמי, כך שאנשים אחרים לא
יידעו עלי הכל.


זכויות אדם

יש דברים שמגיעים לכל אדם בגלל שהוא בן אדם.
אנחנו קוראים לדברים האלה זכויות אדם.
מדינה צריכה לדאוג לזכויות אדם, בלי קשר לחוקים שהיא קובעת.

יש דברים שמגיעים לכל אדם בגלל שהוא בן אדם.
אנחנו קוראים לדברים האלה זכויות אדם.
מדינה צריכה לדאוג לזכויות אדם, בלי קשר לחוקים שהיא קובעת.

דוגמא:

לדוגמה, לכל אדם יש זכות להיות חופשי –
למדינה אסור להכניס אדם לבית הכלא בלי סיבה
אסור לאף אדם ואסור למדינה לפגוע בזכויות האלה.זכויות

יש דברים שמגיעים לכל אדם לפי החוק במדינה.
אלה דברים שכל אדם מקבל מהמדינה.
לדברים האלה אנחנו קוראים זכויות.

יש דברים שמגיעים לכל אדם לפי החוק במדינה.
אלה דברים שכל אדם מקבל מהמדינה.
לדברים האלה אנחנו קוראים זכויות.

דוגמא:

לדוגמה, לפי החוק במדינת ישראל –
לכל עובד יש זכות לקבל תשלום עבור ימים של חופשה וימים של מחלה.
לכל ילד יש זכות ללמוד בבית ספר בחינם.
לכל אדם יש זכות להצביע בבחירות לכנסת.