חדר פנימי מוגן

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.חדר מדרגות

בבניין או בבית
חדר עם מדרגות שמחברות בין הקומות השונות.
חדר מדרגות הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.

בבניין או בבית
חדר עם מדרגות שמחברות בין הקומות השונות.
חדר מדרגות הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.


חדר בטוח

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.