חופשה בחגים

ימים של חופשה בגלל חגים.
בימים האלה העובד מקבל משכורת.

ימים של חופשה בגלל חגים.
בימים האלה העובד מקבל משכורת.ימי חופשה

ימי חופשה אלה ימים בהם העובד בחופש מהעבודה ומקבל עליהם משכורת.
כדי לצאת לחופש מהעבודה המנהל בעבודה צריך להגיד לעובד שהוא מסכים שהוא יהיה בחופש.
הרבה שנים של עבודה באותו מקום עבודה נותנים לעובד הרבה ימי חופשה.

ימי חופשה אלה ימים בהם העובד בחופש מהעבודה ומקבל עליהם משכורת.
כדי לצאת לחופש מהעבודה המנהל בעבודה צריך להגיד לעובד שהוא מסכים שהוא יהיה בחופש.
הרבה שנים של עבודה באותו מקום עבודה נותנים לעובד הרבה ימי חופשה.חל"ת – חופשה ללא תשלום

חל"ת זו חופשה שלא מקבלים עליה משכורת.
החל"ת נמשך לפחות 14 ימים – שבועיים.
בימים רגילים, העובד והמעסיק צריכים להסכים ביחד שהעובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום.
בימים רגילים העובד והמעסיק מסכימים ביחד כמה זמן העובד יהיה בחל"ת.
בחל"ת העובד לא מקבל מהמעסיק משכורת.
בחל"ת העובד לא מקבל מהמעסיק תנאים סוציאליים.
דוגמא לתנאים סוציאליים: דמי פנסיה וקרן השתלמות.
המעסיק צריך לתת לעובד מכתב שהוא בחל"ת.
המעסיק צריך לתת מכתב גם לחברות הביטוח שהעובד בחל"ת.
בשני החודשים הראשונים של החל"ת המעסיק חייב לשלם על העובד ביטוח לאומי.
כאשר העובד חוזר לעבודה אחרי החל"ת המעסיק לוקח מהמשכורת שלו את הכסף
ששילם לביטוח לאומי.
בסוף החל"ת העובד יכול לחזור לעבודה כמו שעבד לפני החל"ת.

חל"ת זו חופשה שלא מקבלים עליה משכורת.
החל"ת נמשך לפחות 14 ימים – שבועיים.
בימים רגילים, העובד והמעסיק צריכים להסכים ביחד שהעובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום.
בימים רגילים העובד והמעסיק מסכימים ביחד כמה זמן העובד יהיה בחל"ת.
בחל"ת העובד לא מקבל מהמעסיק משכורת.
בחל"ת העובד לא מקבל מהמעסיק תנאים סוציאליים.
דוגמא לתנאים סוציאליים: דמי פנסיה וקרן השתלמות.
המעסיק צריך לתת לעובד מכתב שהוא בחל"ת.
המעסיק צריך לתת מכתב גם לחברות הביטוח שהעובד בחל"ת.
בשני החודשים הראשונים של החל"ת המעסיק חייב לשלם על העובד ביטוח לאומי.
כאשר העובד חוזר לעבודה אחרי החל"ת המעסיק לוקח מהמשכורת שלו את הכסף
ששילם לביטוח לאומי.
בסוף החל"ת העובד יכול לחזור לעבודה כמו שעבד לפני החל"ת.