חטוף

אדם שלקחו אותו בלי שהוא רצה או הסכים.
כשאנשים חוטפים אדם, הם משתמשים בכוח או באלימות פיזית
במלחמה שלנו האויב חטף (לקח בכוח) הרבה אנשים מישראל.
אנחנו לא יכולים לראות או לדבר עם אדם חטוף.
אדם חטוף נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות בו.
אדם חטוף לא יכול לצאת מהמקום או לברוח ממנו.
אדם חטוף לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אדם חטוף לא יכול להתקשר אלינו ולספר לנו איך הוא מרגיש.
שבוי מלחמה הוא אדם שהאויב לקח אותו בכוח בזמן של מלחמה.

אדם שלקחו אותו בלי שהוא רצה או הסכים.
כשאנשים חוטפים אדם, הם משתמשים בכוח או באלימות פיזית
במלחמה שלנו האויב חטף (לקח בכוח) הרבה אנשים מישראל.
אנחנו לא יכולים לראות או לדבר עם אדם חטוף.
אדם חטוף נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות בו.
אדם חטוף לא יכול לצאת מהמקום או לברוח ממנו.
אדם חטוף לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אדם חטוף לא יכול להתקשר אלינו ולספר לנו איך הוא מרגיש.
שבוי מלחמה הוא אדם שהאויב לקח אותו בכוח בזמן של מלחמה.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית