חסמים

דברים שמפריעים, קשיים שיש בסביבה.

דברים שמפריעים, קשיים שיש בסביבה.

דוגמא:

אבן גדולה באמצע הרחוב מפריעה לאדם עיוור או לאדם עם כיסא גלגלים לעבור.
קשיים שהחברה יוצרת (עושה).
דעות לא נכונות על אנשים עם מוגבלות;
הדעה שאנשים עם מוגבלות לא יכולים ללמוד בבית ספר.