חוק

חוק זה כלל כתוב שהמדינה קובעת לעצמה.

לדוגמה, המדינה קבעה שאסור לגנוב כסף מאדם אחר.

כל האנשים במדינה חייבים להתנהג לפי החוקים שהמדינה קבעה.

אנשים שלא מתנהגים לפי החוק עלולים לקבל עונש.

 

חוק זה כלל כתוב שהמדינה קובעת לעצמה.

לדוגמה, המדינה קבעה שאסור לגנוב כסף מאדם אחר.

כל האנשים במדינה חייבים להתנהג לפי החוקים שהמדינה קבעה.

אנשים שלא מתנהגים לפי החוק עלולים לקבל עונש.

 

דוגמא:

אדם שגנב כסף מאדם אחר יכול לשבת בבית הכלא