קֶצֶר חשמלי

בעיה בחשמל.
קֶצֶר יכול להיות מסוכן.
כשיש קֶצֶר, מכשיר החשמל יכול להתחמם.
כשיש קֶצֶר, יכולים להיות פיצוץ או שריפה.

בעיה בחשמל.
קֶצֶר יכול להיות מסוכן.
כשיש קֶצֶר, מכשיר החשמל יכול להתחמם.
כשיש קֶצֶר, יכולים להיות פיצוץ או שריפה.