סיור

סיור הוא טיול או ביקור במקום כלשהו.
בסיור הולכים לראות דברים מעניינים.
בסיור יש מדריך.
המדריך מַסְבִּיר על הדברים שרואים במקומות שמבקרים בהם.

סיור הוא טיול או ביקור במקום כלשהו.
בסיור הולכים לראות דברים מעניינים.
בסיור יש מדריך.
המדריך מַסְבִּיר על הדברים שרואים במקומות שמבקרים בהם.