הסכם בין יורשים

כאשר אדם כתב צוואה ולאחר מכן נפטר,
היורשים שלו מקבלים את הכסף והרכוש שלו (חפצים, דירה, מכונית) לפי מה שהוא כתב בצוואה.
לפעמים היורשים רוצים לחלק את הרכוש והכסף בצורה אחרת ממה שהאדם שנפטר רצה.
זאת אומרת, לחלק את הכסף והרכוש לא לפי הצוואה של הנפטר.
במקרה כזה הם עושים הסכם חדש.
להסכם הזה קוראים הסכם חלוקה או הסכם בין יורשים.

כאשר אדם כתב צוואה ולאחר מכן נפטר,
היורשים שלו מקבלים את הכסף והרכוש שלו (חפצים, דירה, מכונית) לפי מה שהוא כתב בצוואה.
לפעמים היורשים רוצים לחלק את הרכוש והכסף בצורה אחרת ממה שהאדם שנפטר רצה.
זאת אומרת, לחלק את הכסף והרכוש לא לפי הצוואה של הנפטר.
במקרה כזה הם עושים הסכם חדש.
להסכם הזה קוראים הסכם חלוקה או הסכם בין יורשים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


יורש

אדם או אנשים שקיבלו ירושה (למשל כסף, חפצים או בית) ממישהו שנפטר.

אֶת הירושה מקבלים לפי מה שהאיש שנפטר כתב בצוואה.

אִם אין צוואה אז היורשים מקבלים את הירושה לפי מה שהחוק קובע (בדרך כלל הילדים ובני הזוג הם היורשים לפי החוק).

אדם או אנשים שקיבלו ירושה (למשל כסף, חפצים או בית) ממישהו שנפטר.

אֶת הירושה מקבלים לפי מה שהאיש שנפטר כתב בצוואה.

אִם אין צוואה אז היורשים מקבלים את הירושה לפי מה שהחוק קובע (בדרך כלל הילדים ובני הזוג הם היורשים לפי החוק).


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


ירושה

כל הכסף והרכוש (למשל דירה, חפצים, מכונית, תכשיטים) שהיו לאדם שנפטר, ושאותם צריך לחלק ליורשים.

כל הכסף והרכוש (למשל דירה, חפצים, מכונית, תכשיטים) שהיו לאדם שנפטר, ושאותם צריך לחלק ליורשים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>