יחסי עובד ומעביד

בכל מקום עבודה יש עובד ויש מעביד.
בין העובד למעביד יש קשרים.
לקשרים האלה קוראים יחסי עובד-מעביד.

בכל מקום עבודה יש עובד ויש מעביד.
בין העובד למעביד יש קשרים.
לקשרים האלה קוראים יחסי עובד-מעביד.