בית כנסת

מקום דת שבאים להתפלל בו

מקום דת שבאים להתפלל בו

נושאים: דת

קרדיט:

קרן שלם

מתוך מחקר הערכה : איפיון ובחינת צרכי הנגשה קוגניטיבית של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במרחב הציבורי,2023
שנערך על ידי מכלול – יחידת מחקר והערכה של קרן שלם
הפישוט הלשוני נעשה על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית


חברי כנסת

אדם שנבחר בבחירות להיות נציג של מִפְלָגָה בַּכְּנֶסֶת.
בַּכְּנֶסֶת במדינת ישראל יש 120 חברי כְּנֶסֶת.
התפקיד של חברי הַכְּנֶסֶת הוא לחוקק חוקים ולייצג את האזרחים.

אדם שנבחר בבחירות להיות נציג של מִפְלָגָה בַּכְּנֶסֶת.
בַּכְּנֶסֶת במדינת ישראל יש 120 חברי כְּנֶסֶת.
התפקיד של חברי הַכְּנֶסֶת הוא לחוקק חוקים ולייצג את האזרחים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


בחירות לכנסת ישראל

האזרחים של המדינה בוחרים את חברי הַכְּנֶסֶת.
לכל אזרח יש זכות לִבְחוֹר את חברי הַכְּנֶסֶת.

כדי לבחור את חברי הכנסת, האזרחים צריכים להצביע למפלגה.

חלק מהאנשים במפלגה יהיו חברי כנסת, אם המפלגה תנצח בבחירות.

כדי לִבְחוֹר את חברי הַכְּנֶסֶת, האזרח צריך ללכת למקום
שיש בו תיבת קַלְפִּי (קופסה לפתקים של הבחירות),
ולשים בתיבת הַקַּלְפִּי פתק עם השם או האותיות של המפלגה שהוא בוחר.

רק האזרח שבוחר יודע איזה פתק הוא שָׂם בַּקַּלְפִּי, זו בחירה פרטית וסודית.
אף אחד אחר לא יודע מה אותו אזרח בחר.

אחרי הבחירוֹת לַכְּנֶסֶת סופרים את הפתקים שהאזרחים שָׂמוּ בָּקַלְפִּי.
מי שמקבל הכי הרבה פתקים הוא המנצח בבחירוֹת לַכְּנֶסֶת.

הבחירוֹת לַכְּנֶסֶת חשובות, אבל מי שלא רוצה, לא חייב לִבְחוֹר בבחירוֹת לַכְּנֶסֶת.

האזרחים של המדינה בוחרים את חברי הַכְּנֶסֶת.
לכל אזרח יש זכות לִבְחוֹר את חברי הַכְּנֶסֶת.

כדי לבחור את חברי הכנסת, האזרחים צריכים להצביע למפלגה.

חלק מהאנשים במפלגה יהיו חברי כנסת, אם המפלגה תנצח בבחירות.

כדי לִבְחוֹר את חברי הַכְּנֶסֶת, האזרח צריך ללכת למקום
שיש בו תיבת קַלְפִּי (קופסה לפתקים של הבחירות),
ולשים בתיבת הַקַּלְפִּי פתק עם השם או האותיות של המפלגה שהוא בוחר.

רק האזרח שבוחר יודע איזה פתק הוא שָׂם בַּקַּלְפִּי, זו בחירה פרטית וסודית.
אף אחד אחר לא יודע מה אותו אזרח בחר.

אחרי הבחירוֹת לַכְּנֶסֶת סופרים את הפתקים שהאזרחים שָׂמוּ בָּקַלְפִּי.
מי שמקבל הכי הרבה פתקים הוא המנצח בבחירוֹת לַכְּנֶסֶת.

הבחירוֹת לַכְּנֶסֶת חשובות, אבל מי שלא רוצה, לא חייב לִבְחוֹר בבחירוֹת לַכְּנֶסֶת.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>