כשרות משפטית

יכולת ליהנות מזכויות ולמלא חובות כמו אנשים אחרים.

יכולת ליהנות מזכויות ולמלא חובות כמו אנשים אחרים.

דוגמא:

לקנות דברים;
למכור דברים ששייכים להם;
לפתוח ולנהל חשבון בנק;
לקבל רכוש בירושה (לקבל רכוש של אדם שמת).