דמי ביטוח לאומי

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.המוסד לביטוח לאומי

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.דילוג לתוכן