אי הפליה

אי הפליה זה לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה
כמו לאנשים אחרים.
אי הפליה זה לדאוג שאנשים עם מוגבלות יקבלו את ההתאמות שהם צריכים.

אי הפליה זה לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה
כמו לאנשים אחרים.
אי הפליה זה לדאוג שאנשים עם מוגבלות יקבלו את ההתאמות שהם צריכים.

דוגמא:

כאשר ילד עם הליכון יוצא לטיול עם כל החברים ללימודים.
למשל, כאשר אדם עם מוגבלות בשמיעה רואה בקולנוע סרט עם כתוביות.


הפליה

הפליה היא מצב שבו מתנהגים אל אדם בצורה שונה מאשר אל אנשים אחרים.
הפליה היא מצב שבו נותנים לאנשים מסויימים יחס פחות טוב מאשר לאנשים אחרים.
הפליה היא מצב שבו מתייחסים לאדם בצורה פוגעת.

הפליה היא מצב שבו מתנהגים אל אדם בצורה שונה מאשר אל אנשים אחרים.
הפליה היא מצב שבו נותנים לאנשים מסויימים יחס פחות טוב מאשר לאנשים אחרים.
הפליה היא מצב שבו מתייחסים לאדם בצורה פוגעת.

דוגמא:

להפליה בעבודה : כאשר לא מקבלים אדם עם מוגבלות לעבודה בגלל המוגבלות שלו.
כאשר מפטרים אדם עם מוגבלות מהעבודה רק בגלל המוגבלות שלו.