מלחמה

מצב של רִיב גדול מאוד בין שתי קבוצות (או יותר).
כל קבוצה חושבת אחרת.
במלחמה, שתי הקבוצות כועסות מאוד אחת על השנייה.
במלחמה, במקום לדבר משתמשים בכוח. לדוגמה: רובים, טילים.
הקבוצות במלחמה פוגעות אחת בשנייה.
מדינת ישראל נמצאת עכשיו במצב של מלחמה.
מדינת ישראל במלחמה עם חמאס והג'יהאד האיסלמי (קבוצות של טרור, קבוצות של אלימות וכוח).
במלחמה יש צבא.
בצבא יש חיילים.
החיילים של כל קבוצה שומרים על הקבוצה שלהם.
החיילים של צה"ל (הצבא של ישראל) שומרים על האנשים שגרים במדינת ישראל.

במצב של מלחמה גם האנשים שגרים במדינה מרגישים את המלחמה.
במלחמה שעכשיו, האויב (הקבוצה שנלחמת בנו) יורה טילים על ישראל.
לכן, אנחנו שומעים אזעקות.
האזעקות עוזרות לשמור עלינו.
האזעקות הן סימן מתי צריך להגיע למרחב מוגן (מקום בטוח).
לדוגמה: מקלט בחוץ או מקלט בבניין, ממ"ד, חדר מדרגות.

לפעמים במלחמה יש אנשים נעדרים (אנשים שלא מוצאים אותם).
לפעמים במלחמה יש אנשים חטופים (אנשים שהאויב לקח אותם למקום אחר).
לפעמים במלחמה יש אנשים פצועים (אנשים שנפגעים בגוף).
לפעמים במלחמה אנשים גם מתים.

מצב של רִיב גדול מאוד בין שתי קבוצות (או יותר).
כל קבוצה חושבת אחרת.
במלחמה, שתי הקבוצות כועסות מאוד אחת על השנייה.
במלחמה, במקום לדבר משתמשים בכוח. לדוגמה: רובים, טילים.
הקבוצות במלחמה פוגעות אחת בשנייה.
מדינת ישראל נמצאת עכשיו במצב של מלחמה.
מדינת ישראל במלחמה עם חמאס והג'יהאד האיסלמי (קבוצות של טרור, קבוצות של אלימות וכוח).
במלחמה יש צבא.
בצבא יש חיילים.
החיילים של כל קבוצה שומרים על הקבוצה שלהם.
החיילים של צה"ל (הצבא של ישראל) שומרים על האנשים שגרים במדינת ישראל.

במצב של מלחמה גם האנשים שגרים במדינה מרגישים את המלחמה.
במלחמה שעכשיו, האויב (הקבוצה שנלחמת בנו) יורה טילים על ישראל.
לכן, אנחנו שומעים אזעקות.
האזעקות עוזרות לשמור עלינו.
האזעקות הן סימן מתי צריך להגיע למרחב מוגן (מקום בטוח).
לדוגמה: מקלט בחוץ או מקלט בבניין, ממ"ד, חדר מדרגות.

לפעמים במלחמה יש אנשים נעדרים (אנשים שלא מוצאים אותם).
לפעמים במלחמה יש אנשים חטופים (אנשים שהאויב לקח אותם למקום אחר).
לפעמים במלחמה יש אנשים פצועים (אנשים שנפגעים בגוף).
לפעמים במלחמה אנשים גם מתים.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית