לקות

בעיה בגוף או בנפש של האדם.

בעיה בגוף או בנפש של האדם.

דוגמא:

בעיה בראייה או בעיה בשמיעה.