מאמר מדעי

מאמר שחוקר או קבוצה של חוקרים כתבו.
המאמר מתאר מחקר מדעי, לפי תנאים אקדמיים (לימודיים, מחקריים) מוגדרים:
סקירה של ספרות מחקרית מתאימה, המטרה של המחקר, איך חקרו ולמדו על הנושא, התוצאות של המחקר.
יש חוקים איך לעשות מחקר מדעי.
כשעושים מחקר לפי החוקים של מחקר מדעי, אפשר לפרסם מאמר מדעי.
בעבודה באקדמיה כדאי להשתמש בעיקר במאמרים מדעיים.

מאמר שחוקר או קבוצה של חוקרים כתבו.
המאמר מתאר מחקר מדעי, לפי תנאים אקדמיים (לימודיים, מחקריים) מוגדרים:
סקירה של ספרות מחקרית מתאימה, המטרה של המחקר, איך חקרו ולמדו על הנושא, התוצאות של המחקר.
יש חוקים איך לעשות מחקר מדעי.
כשעושים מחקר לפי החוקים של מחקר מדעי, אפשר לפרסם מאמר מדעי.
בעבודה באקדמיה כדאי להשתמש בעיקר במאמרים מדעיים.