מגיפה

מגיפה זו מחלה שהרבה מאוד אנשים, בכל מני מקומות, חולים בה.
במגיפה הרבה מאוד אנשים חולים ביחד – באותו זמן.
מגיפה זו מחלה מדבקת מאוד שעוברת מאחד לשני.

מגיפה זו מחלה שהרבה מאוד אנשים, בכל מני מקומות, חולים בה.
במגיפה הרבה מאוד אנשים חולים ביחד – באותו זמן.
מגיפה זו מחלה מדבקת מאוד שעוברת מאחד לשני.

דוגמא:

מחלת הקורונה היא מגיפה כי הרבה אנשים בישראל ובעולם חולים בה.