אבטלה

אבטלה אלה ימים בהם אנחנו רוצים לעבוד אבל פיטרו אותנו מהעבודה ואין לנו עבודה אחרת.

אבטלה אלה ימים בהם אנחנו רוצים לעבוד אבל פיטרו אותנו מהעבודה ואין לנו עבודה אחרת.