חדר פנימי מוגן

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.מרחב מוגן

שם כללי למבנים עם קירות חזקים ששומרים עלינו. המרחב המוגן הוא אזור בטוח. נכנסים אליו בזמן ירי טילים.

שם כללי למבנים עם קירות חזקים ששומרים עלינו. המרחב המוגן הוא אזור בטוח. נכנסים אליו בזמן ירי טילים.