אישור מחלה

מכתב מהרופא שאתה יכול להישאר בבית בגלל מחלה.

מכתב מהרופא שאתה יכול להישאר בבית בגלל מחלה.ימים של מחלה

ימים שבהם העובד נשאר בבית בגלל מחלה. בימים האלה יש לעובד זמן להבריא.

ימים שבהם העובד נשאר בבית בגלל מחלה. בימים האלה יש לעובד זמן להבריא.