מחקר

לימוד של נושא מסוים או חיפוש תשובה לשאלה מעניינת בעזרת כלים מדעיים (למשל בעזרת שאלונים או ניסויים).

לימוד של נושא מסוים או חיפוש תשובה לשאלה מעניינת בעזרת כלים מדעיים (למשל בעזרת שאלונים או ניסויים).

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
לשמות השותפים לחץ כאן>>