דיון בבית משפט

היום שבו השופט בבית המשפט מאפשר לאנשים לדבר, ולהסביר מה קרה.
מותר וכדאי להגיע עם עורך דין.
אחרי שהשופט שומע את כולם ומרגיש שיש לו מספיק מידע, השופט מחליט מה יקרה.

היום שבו השופט בבית המשפט מאפשר לאנשים לדבר, ולהסביר מה קרה.
מותר וכדאי להגיע עם עורך דין.
אחרי שהשופט שומע את כולם ומרגיש שיש לו מספיק מידע, השופט מחליט מה יקרה.


משפט

התהליך שבו השופט מברר אם נעשתה עבירה ומה בדיוק קרה באותו אירוע.
בדרך כלל למשפט יש כמה שלבים. זה לוקח זמן.
צריך להגיע לבית המשפט כמה פעמים.
במשפט יהיו עוד אנשים.
האנשים אומרים לשופט, לפי התור, מה לדעתם קרה.

התהליך שבו השופט מברר אם נעשתה עבירה ומה בדיוק קרה באותו אירוע.
בדרך כלל למשפט יש כמה שלבים. זה לוקח זמן.
צריך להגיע לבית המשפט כמה פעמים.
במשפט יהיו עוד אנשים.
האנשים אומרים לשופט, לפי התור, מה לדעתם קרה.