מלווה אישי

איש שעוזר לאדם עם מוגבלות.
המלווה הולך עם האדם עם המוגבלות למקומות שונים.
המלווה יכול להיכנס ביחד עם האדם עם מוגבלות.
אם האדם רוצה שהמלווה ייכנס איתו
• לראיון
• לפגישה
לוועדה

איש שעוזר לאדם עם מוגבלות.
המלווה הולך עם האדם עם המוגבלות למקומות שונים.
המלווה יכול להיכנס ביחד עם האדם עם מוגבלות.
אם האדם רוצה שהמלווה ייכנס איתו
• לראיון
• לפגישה
לוועדה

דוגמא:

כלב יכול להיות חיית שירות.