מעליות נגישות

מעליות עם רמקול שמודיע לאיזו קומה הגענו, ומה יש בקומה.

מעליות עם רמקול שמודיע לאיזו קומה הגענו, ומה יש בקומה.