הארכת מעצר

לפעמים השוטרים חושבים שהאדם שהם עצרו עלול לעשות עוד עבירה.
לכן, השוטרים לא רוצים לשחרר את האדם שהם עצרו.
אם השוטרים רוצים שהחשוד לא ילך הביתה, אלא יישאר במעצר עוד זמן, השוטרים צריכים לבקש אישור מהשופט.
השופט מחליט אם לשחרר את הנאשם או להשאיר אותו במעצר.

לפעמים השוטרים חושבים שהאדם שהם עצרו עלול לעשות עוד עבירה.
לכן, השוטרים לא רוצים לשחרר את האדם שהם עצרו.
אם השוטרים רוצים שהחשוד לא ילך הביתה, אלא יישאר במעצר עוד זמן, השוטרים צריכים לבקש אישור מהשופט.
השופט מחליט אם לשחרר את הנאשם או להשאיר אותו במעצר.


מעצר עד תום (סוף) ההליכים

כשחושבים שנאשם עשה עבירה חמורה, עוצרים את הנאשם עד סוף המשפט.
הוא לא יכול ללכת הביתה.
כלומר, הנאשם במעצר עד שהשופט מחליט אם הנאשם עשה את העבירה או לא.

כשחושבים שנאשם עשה עבירה חמורה, עוצרים את הנאשם עד סוף המשפט.
הוא לא יכול ללכת הביתה.
כלומר, הנאשם במעצר עד שהשופט מחליט אם הנאשם עשה את העבירה או לא.