מצווה

משהו שצריך לעשות, לפי האמונה היהודית.

משהו שצריך לעשות, לפי האמונה היהודית.

דוגמא:

מצווה לתקוע בשופר בראש השנה.
בחג הסוכות מִצווה להיות שמחים.

נושאים: דת