מצבה

על הקבר יש מצבה.
מצבה היא לוח גדול ששמים על הקבר.
מצבה יכולה להיות מאבן או משיש.
על המצבה כתובים דברים על האדם שמת.
לדוגמה: שם, מתי האדם נולד, מתי האדם מת.
לפעמים גם כותבים משפט על החיים של האדם שמת.

 

על הקבר יש מצבה.
מצבה היא לוח גדול ששמים על הקבר.
מצבה יכולה להיות מאבן או משיש.
על המצבה כתובים דברים על האדם שמת.
לדוגמה: שם, מתי האדם נולד, מתי האדם מת.
לפעמים גם כותבים משפט על החיים של האדם שמת.

 

נושאים: הבשורה המרה

קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית