מאגר מידע מקוון

אתרי אינטרנט שאפשר למצוא בהם אוסף של מאמרים, כתבי עת (עיתונים במקצוע מסוים) וספרים.
אפשר לגשת למאגרי מידע מקוונים בדרכים הבאות:
בספרייה
בעמדות המחשב באוניברסיטה או במכללה
במחשב אישי בבית – לפעמים צריך לעשות שינוי בהגדרות במחשב בשביל לקבל גישה למאגרים מהבית.

אתרי אינטרנט שאפשר למצוא בהם אוסף של מאמרים, כתבי עת (עיתונים במקצוע מסוים) וספרים.
אפשר לגשת למאגרי מידע מקוונים בדרכים הבאות:
בספרייה
בעמדות המחשב באוניברסיטה או במכללה
במחשב אישי בבית – לפעמים צריך לעשות שינוי בהגדרות במחשב בשביל לקבל גישה למאגרים מהבית.